In 1992 besloten Laurent Verbeke, Yvan van 't Nonnebos, Luc Berlamont, Jacky Hollevoet en Robert Krekelbergh iedere dinsdag te gaan rijden met de koets, daar de meesten in de horeca actief waren, was deze dag de sluitingsdag. Zo werd menclub Oosthoekhoeve geboren. Iedereen moest 500 BEF betalen en hun vrouwtjes ook, daar er meer geld in de clubkas zou zitten. Laurent De Coene uit Roeselare werd secretaris en Laurent Verbeke werd voorzitter. Intussen kwam André en Camiel van de Macote in Wervik erbij en Etienne Holvoet. Ze spraken af en iedere week was er een start ergens anders. s' Middags gingen ze op restaurant en dat kon wel eens uitlopen! Het seizoen werd afgesloten met een driedaagse.

In 2007 is voorzitter Laurent Verbeke gestorven. Er moest een naamsverandering gebeuren om niet in verwarring te komen met een andere club. Aanvankelijk dacht men eraan de naam niet al te radicaal te veranderen en werd er gedacht aan de naam "Oosthoek-menners". Maar ook die naam bleek achteraf minder geschikt. Daar het werkingsgebied en het ledenbestand zich in het westelijk deel van Vlaanderen situeert, werd het dan uiteindelijk "Menclub-Westkant".

De club is blijven groeien en er zijn altijd maar leden bijgekomen zodat we nu in totaal een 170-tal leden in ons bestand zitten hebben. De voorzitter van de club is ondertussen Peter Schellens en de bestuursleden zijn Paul Stubbe, Christine Stubbe, Wilfried Pollet, Filip Van Rampelbergh, Sam Vergote en Joost Schollier met als secretaresse Jeannine Patteeuw. Het lidgeld bedraagt €50 per lid.

We rijden (bijna) elke dinsdag op een andere vertrekplaats zodat we kunnen genieten van verschillende streken en panorama's. De inrichter bepaalt het tempo, maar er wordt algemeen gestreefd naar een gemiddelde van 13 km/u.

We rijden onder twee formules:

  • € 30,-: Het programma van de dag bestaat uit ontbijt, aperitief-stop, middagmaal en een namiddagstop. 
  • € 15,-: Het programma van de dag bestaat uit een eenvoudig ontbijt uit het vuistje, aperitief-stop, eenvoudige middagstop uit het vuistje.

Iedere week richt één of ander lid een rit in en is het de bedoeling er een gezellige dag van te maken met paardenvrienden onder elkaar, waar paarden en koetsen in de belangstelling staan!